MONTING UČILIŠTE
Ustanova za obrazovanje odraslih
Svetice 21 10000 Zagreb


Zagreb, 4. rujna 2017. god.
 


Na temelju članka 35. stavka 1. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (”Narodne novine” broj 129/08), članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (”Narodne novine” broj 129/08) i članka 24. Statuta Monting učilišta – Ustanove za obrazovanje odraslih, Upravno vijeće Monting učilišta – Ustanove za obrazovanje odraslih donijelo je dana 4. rujna 2017. godine

O D L U K U
o upisu u programe obrazovanja odraslih
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način upisa polaznika, rokovi upisa i početak nastave za obrazovne programe pri Monting učilištu – Ustanovi za obrazovanje odraslih.

Članak 2.
Upis u programe obrazovanja odraslih se može izvršiti tijekom cijele kalendarske godine, a ovisno o prijavljenom broju kandidata organizira se skupina dovoljna za održavanje nastave. Trajanje svakog pojedinog programa obrazovanja i osposobljavanja utvrđuje se pojedinačnim nastavnim planom i programom.

Članak 3.
Upis se provodi za sljedeće programe obrazovanja i osposobljavanja: 1. jednostavne poslove u zanimanju bravar/ica (u trajanju od 235 sati), 2. poslove cjevara/ice (u trajanju od 235 sati), 3. poslove zavarivača/ice za MIG/MAG postupkom zavarivanja (u trajanju od 390 sati), 4. poslove zavarivača/icu TIG postupkom zavarivanja ugljičnih čelika (u trajanju od 500 sati), 5. poslove zavarivača/ice REL postupkom zavarivanja limova (u trajanju od 390 sati), 6. poslove zavarivača/icu REL postupkom zavarivanja limova te cijevi (u trajanju od 490 sati), 7. poslove zavarivača/ice REL-celuloza postupkom zavarivanja (u trajanju od 520 sati).

Članak 4.
Pravo upisa u programe obrazovanja i osposobljavanja iz članka 3. Odluke imaju osobe koje imaju: • završenu osnovnu školu, • navršenih osamnaest godina života, • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova bravara/cjevara/zavarivača.

Članak 5.
Za upis u obrazovne programe iz članka 3. Odluke potrebno je priložiti: 1. popunjenu upisnicu, 2. presliku osobne iskaznice (i OIB), 3. presliku svjedodžbe o završenoj školi, 4. presliku rodnog lista, 5. presliku domovnice, 6. potvrdu o plaćenim troškovima programa (ili prve rate), 7. potvrdu o plaćenim troškovima upisa, 8. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova bravara/cjevara/zavarivača. Preslike izvornika javnih dokumenata čuvaju se u dosjeu polaznika.

Članak 6.
Prilikom upisa Monting učilište – Ustanova za obrazovanje odraslih je dužno sa svakim polaznikom sklopiti ugovor o obrazovanju o međusobnim pravima i obvezama, obliku i trajanju obrazovanja te načinu završetka programa.

Članak 7.
Strani državljani i državljani Republike Hrvatske koji su prethodno obrazovanje stekli u inozemstvu mogu upisivati programe obrazovanja odraslih pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske, ali im prethodno stečeno obrazovanje koje je određeno kao uvjet upisa u pojedini program mora biti priznato u postupku priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije.

Članak 8.
Programi obrazovanja započinju nakon popunjavanja obrazovnih grupa.

Članak 9.
Odluka o upisu u programe obrazovanja odraslih se oglašava na službenoj mrežnoj stranici Monting učilišta – Ustanove za obrazovanje odraslih, putem medija i putem promotivnih materijala.Predsjednik Upravnog vijeća Monting učilišta
Marko Marinović, dipl. ing.
We use cookies to deliver you the best experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Learn More