Monting učilište


Monting Učilište

Monting učilište – ustanova za obrazovanje odraslih organizira upise u programe osposobljavanja za:
• jednostavne poslove u zanimanju bravar/ica (235 sati),
• poslove cjevara/ice (235 sati), • poslove zavarivača/ice za MIG/MAG postupkom zavarivanja (390 sati),
• poslove zavarivača/icu TIG postupkom zavarivanja ugljičnih čelika (500 sati),
• poslove zavarivača/ice REL postupkom zavarivanja limova (390 sati),
• poslove zavarivača/icu REL postupkom zavarivanja limova te cijevi (490 sati),
• poslove zavarivača/ice REL-celuloza postupkom zavarivanja (520 sati).

Pravo upisa imaju osobe koje imaju:
• završenu osnovnu školu,
• navršenih 18 godina života,
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova bravara/cjevara/zavarivača.

Na upis je potrebno donijeti sljedeće dokumente:
1. Svjedodžbu o završenoj školi, preslika
2. Rodni list, preslika
3. Domovnicu, preslika
4. Potvrdu o uplaćenim troškovima programa (1. rata)
5. Potvrdu o uplaćenim troškovima upisa
6. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova bravara/cjevara/zavarivača

Cijena pojedinih programa iznosi:
Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju bravar/ica: 7.500,00 kn Program osposobljavanja za poslove cjevara/ice: 7.500,00 kn
Program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice za MIG/MAG postupkom zavarivanja: 14.820,00 kn
Program osposobljavanja za poslove zavarivača/icu TIG postupkom zavarivanja ugljičnih čelika: 18.210,00 kn
Program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice REL postupkom zavarivanja limova: 14.820,00 kn
Program osposobljavanja za poslove zavarivača/icu REL postupkom zavarivanja limova te cijevi: 17.910,00 kn
Program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice REL-celuloza postupkom zavarivanja 18.900,00 kn

Troškovi programa za zavarivača mogu se uplatiti u tri jednake rate (prva rata pri upisu, a druge dvije do kraja trajanja školovanja), a uplaćuju se na IBAN račun Monting učilišta kod Privredne banke, broj: HR81 2340 0091 1107 8971 2 .
Kao svrha doznake upisuje se: Školarina za Program osposobljavanja – Ime i Prezime – Tvrtka (ako tvrtka plaća školovanje), u rubrici ”model” treba upisati: HR00, a u rubrici ”poziv na broj” treba upisati: OIB polaznika.
Troškovi programa za bravara/cjevara mogu se uplatiti u dvije jednake rate (prva rata pri upisu, a druga do kraja trajanja školovanja), a uplaćuju se na IBAN račun Monting učilišta kod Privredne banke, broj: HR81 2340 0091 1107 8971 2.
Kao svrha doznake upisuje se: Školarina za Program osposobljavanja – Ime i Prezime – Tvrtka (ako tvrtka plaća školovanje), u rubrici ”model” treba upisati: HR00, a u rubrici ”poziv na broj” treba upisati: OIB polaznika.
Troškovi upisa u iznosu od 100,00 kn (za sve programe) uplaćuju se na IBAN račun Monting učilišta kod Privredne banke, broj: HR81 2340 0091 1107 8971 2.
Kao svrha doznake upisuje se: Troškovi upisa za Program osposobljavanja – Ime i Prezime – Tvrtka (ako tvrtka plaća školovanje), u rubrici ”model” treba upisati: HR00, a u rubrici ”poziv na broj” treba upisati: OIB polaznika.

Teoretska nastava se izvodi u učionicama Osnovne škole “Ivan Benković”, Dugo Selo, Hrvatskog preporoda 68 – od ponedjeljka do petka u poslijepodnevnim satima, iznimno subotom.
Praktična nastava izvodi se u prostoru Proizvodnog pogona Dugo Selo, Trnoščica 13, u vlasništvu Monting d.o.o. – od ponedjeljka do petka, 7:00 – 15:00 h.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu Monting učilišta za praktičnu nastavu (Proizvodni pogon Dugo Selo, Trnoščica 13, TEL: +385 1 2753 640, FAX: +385 1 2753 658).
Poslovodni i stručni voditelj Ustanove: Marija Marković (uciliste@monting.hr).
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se uvjerenje o osposobljenosti. Atestiranju (izdavanje atesta zavarivača) se pristupa nakon završne provjere, također o trošku kandidata (uplata se vrši prije pristupanja atestiranju).
Prijavite se
Prijave su otvorene tijekom cijele godine. Ovisno o broju prijavljenih podnositelja zahtjeva, formira se grupa za održavanje nastave.
We use cookies to deliver you the best experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Learn More