Edukacija


Monting Učilište

Monting se godinama koncentrira na kontinuiranu edukaciju i osposobljavanje zavarivača, cjevara i bravara, a danas je potreba za tim djelatnicima još i veća. Upravo zbog problema koji nastaju fluktuacijom ovakvog deficitarnog kadra, Monting je pokrenuo vlastito učilište registrirano pri resornom Ministarstvu unutar kojeg se kontinuirano vrši obrazovanje odraslih za zanimanje bravar, cjevar i zavarivač od strane naših iskusnih inženjera i tehnologa Tako Monting učilište – ustanova za obrazovanje odraslih organizira upise u programe osposobljavanja za:
jednostavne poslove u zanimanju bravar/ica,
poslove cjevara/ice,
poslove zavarivača/ice za MIG/MAG postupkom zavarivanja,
poslove zavarivača/icu TIG postupkom zavarivanja ugljičnih čelika,
poslove zavarivača/ice REL postupkom zavarivanja limova,
poslove zavarivača/icu REL postupkom zavarivanja limova te cijevi,
poslove zavarivača/ice REL-celuloza postupkom zavarivanja.

Programi se donose zbog sve većih potreba za osposobljenim bravarima, cjevarima i zavarivačima, u različitim industrijskim djelatnostima, naročito u području strojarstva, brodogradnje te metalurgije. Zbog sve većih zahtjeva koji se postavljaju u poslovima zavarivanja, cjevarije i bravarije, potrebne su što stručnije i educiranije osobe. Donošenjem ovih programa i osposobljavanjem potencijalnih polaznika, olakšat će se službama zapošljavanja brzo i efikasno rješavanje aktualnih pitanja radne snage i problema koji nastaju fluktuacijom ovakvog kadra.

Ovi programi imaju za cilj osposobljavanje djelatnika za poslove u zanimanju bravar, cjevar ili zavarivač uz odgovarajuću osposobljenost za rad na siguran način, sukladno važećim propisima o zaštiti na radu. Osnovna zadaća je osposobiti polaznike za samostalno obavljanje poslova u području strojarstva, brodogradnje te metalurgije, kako u Hrvatskoj tako i diljem Europe i cijelog svijeta.

Škola zavarivanja

Edukacija novih zavarivača
Priprema i kontrola iskusnih zavarivača
10 kabina za zavarivanje
Svake godine prođe između 75 i 100 zavarivača kroz školu zavarivanja


Škola cjevara i bravara

Edukacija novih cjevara/bravara
Priprema i kontrola iskusnih cjevara/bravara
10 radnih mjesta
Svake godine prođe između 50-ak cjevara/bravara kroz školu
Prijavi se na edukaciju
Natječaj je otvoren tijekom čitave godine. Ovisno o prijavljenom broju kandidata organizira se skupina dovoljna za održavanje nastave.
We use cookies to deliver you the best experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Learn More